<img >… </img> Etiketi

Sayfamıza resim yerleştirmek için kullandığımız etikettir. Resim dosyası uzantıları gif, jpg ve png’ dir. Bmp de kullanılabilir fakat çok büyük olduğundan tercih edilmez.
src=”resim_dosyası” Kullanacağımız resim dosyasının tam yolunu yazarak, hangi resmin kullanılacağını belirtiriz.
width = “genişlik” Resmin genişliği burada tanımlanır. Büyük bir resminiz varsa genişlik değerini “100%” vererek resmin web istemci genişliğine dinamik uydurulmasını sağlayabilirsiniz.
height = “yükseklik” Resmin [...]

<dl >… </dl> <dt >… </dt> <dd >… </dd>

Bir yazının açıklamasında veya bir veya birkaç satır kod yazılacaksa kullanılabilir. Çok fazla kullanılmaz.
En azından ben hiç kullanmıyorum. :F
<dl>

  <dt>align = “left”</dt>

  <dd>Paragrafı sola dayalı olarak yazar.</dd> <dt>align = “right”</dt>

  <dd>Paragrafı sağa dayalı olarak yazar.</dd>

</dl>

<pre >… </pre> Etiketi

İçindeki boşlukların korunmasını gerektiren metinleri görüntülemek için kullanılır.