C# For Döngüsü ile ilgili 5 örnek

//Örnek1: 1′ den 1000′e kadar olan sayılar içerisinde 5′e tam bölünen aynı zamanda
//7′ ye tam bölünemeyen sayıları sayan, toplamlarını hesaplayan ve bu sayıları
//listeleyen bir program yazınız.
/////////////////////www.cihanturgut.com/////////////////////////
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

class ornek1
{
static void Main()
{
int adet = 0, toplam = 0;

for (int i = 1; i <= 1000; i++)
{
if ((i % 5 == 0) && (i % 7 != 0))
{
Console.WriteLine(i);
toplam += i;
adet++;
}
}
Console.WriteLine(”{0} sayı bulundu”, adet);
Console.WriteLine(”Toplamları={0}”, toplam);
}
}

———————————————————————

//Örnek2: Ekranda istenen görüntüyü sağlamak.
/////////////////////www.cihanturgut.com/////////////////////////
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

class ornek2
{
static void Main()
{
int adet = 0;

for (int i = 0; i <= 100; i += 5)
{
if (adet % 6 == 0)
Console.WriteLine();
Console.Write(”{0,3} “, i);

adet++;
}
Console.WriteLine(”\n”);
}

}

———————————————————————

//Örnek3: Satır ve sütun sayısı klavyeden girilen yıldızlarla şekil çizme.
/////////////////////www.cihanturgut.com/////////////////////////
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

class ornek3
{
static void Main()
{
int satir, sutun;
Console.Write(”satır sayısı:”);
satir = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

Console.Write(”sütun sayısı”);
sutun = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
Console.WriteLine();

for (int i = 0; i < sutun; i++)
{
for (int j = 0; j < satir; ++j)
Console.Write(”*”);
Console.WriteLine();
}
Console.WriteLine();
}
}

——————————————————————–

//Örnek4: Kullanıcının gireceği byte türünden bir sayının bütün bitlerini ekrana
//yazdıracak program.
/////////////////////www.cihanturgut.com/////////////////////////

using System;

class ornek4
{
static void Main()
{

byte sayi;
Console.Write(”sayı Giriniz(0-255):”);
sayi = Convert.ToByte(Console.ReadLine());

for(byte j=8;j>=1;j–)
{
byte And =1;
for (int k=1;k<=j-1;k++)
And *=2;

byte bit = (byte)((sayi & And) >> j-1);
Console.Write(bit);

}

}
}

———————————————————————–

//Örnek5: 0 ile 100 arasında klavyeden girilen 10 notun en büyüğünü, en küçüğünü
//hesaplayan ve notların ortalamasını bulan program.
/////////////////////www.cihanturgut.com/////////////////////////

using System;

class ornek5
{
static void Main()
{

int max = 0, min = 100, toplam = 0;
int adet = 10;
int not;

for (int i = 0; i < adet; )
{
Console.Write(”Notu Giriniz:”);
not = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
if (not < 0 || not > 100)
Console.WriteLine(”Yanlış Not…”);
else
{
if (not > max)
max = not;
else if (not < min)
min = not;
toplam += not;
i++;
}
}
Console.WriteLine(”En yüksek not{0}”, max);
Console.WriteLine(”En Düşük Not{0}”, min);
float ortalama = (float)toplam / (float)adet;
Console.WriteLine(”Ortalama{0}”, ortalama);
}
}

C# For Döngüsü Örnekleri

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.