<a >… </a> Etiketi

<a> etiketine bazıları köprü bazısı da çapa diyor. İngilizcesi “Anchor” dır. Artık nasıl tabir edersiniz bilmem biz kullanışına geçelim.

href=”URL” Yorum alanındaki bileşene tıklandığında yorumlanacak adres.
target = “hedef” Yorum alanındaki bileşene tıklandığında sayfanın açılacağı yer belirtilir.
name = “isim” Sayfa içi bağlantılarda başka bir bağın hedefi olacak yeri belirtmek için kullanılır.
type = “mime_türü” Hedefin içeriğini belirtmek için kullanılır.

<a href=€http://www.cihanturgut.com€>Cihan Turgut</a>
 Burda çok kullandığım target etiketi önemlidir. target="_blank" ile sayfayı yeni pencerede açabiliriz.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.