<br >… </br> <br >… </br>

BR etiketi bulunduğumuz satırdan bir satır aşağı geçmek için kullanılır.

<p> ve </p> etiketleri ise paragraf oluşturmak için kullanılır. P etiketi içinde yine body etiketinde olduğu gibi birtakım tanımlamalar yapılabilir.

align = “left” Paragrafı sola dayalı olarak yazar.
align = “right” Paragrafı sağa dayalı olarak yazar.
align = “center” Paragrafı ortalar.
align = “justify” Paragrafı sola ve sağa dayalı olarak yazabilmek için sözcüklerin ara boşluklarını değiştirir.
class = “css_etiketi” Önceden tanımlı bir CSS dosyasındaki font-size, color… gibi özellikleri paragrafa uygular.
style = “css:tanımı1;css:tanımı2;…” font-size, color… gibi css tanımlarını paragrafa uygular.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.