<img >… </img> Etiketi

Sayfamıza resim yerleştirmek için kullandığımız etikettir. Resim dosyası uzantıları gif, jpg ve png’ dir. Bmp de kullanılabilir fakat çok büyük olduğundan tercih edilmez.

src=”resim_dosyası” Kullanacağımız resim dosyasının tam yolunu yazarak, hangi resmin kullanılacağını belirtiriz.
width = “genişlik” Resmin genişliği burada tanımlanır. Büyük bir resminiz varsa genişlik değerini “100%” vererek resmin web istemci genişliğine dinamik uydurulmasını sağlayabilirsiniz.
height = “yükseklik” Resmin yüksekliği burada tanımlanır.
vspace = “düşey_aralık” Resmimizi eğer metin içinde kullanıyorsak metne olan dikey uzaklığı.
hspace = “yatay_aralık” Resmimizi eğer metin içinde kullanıyorsak metne olan yatay uzaklığı.
alt = “metin” Resmin üzerinde fare ile bir süre beklendiğinde çıkan açıklayıcı bilgi burada tanımlanır.
border = “değer” Resmin dışında çerçeve çizgisi olacaksa “1″, olmayacaksa “0″ değeri kullanılır..

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.